Begeleiding, zorg en aandacht op de Noordikslaan

Centraal meldpunt OLC

De school heeft een centraal meldpunt voor problemen van allerlei aard. Op de Noordikslaan is dat het Open leercentrum (OLC). Hier kun je je melden als je bijvoorbeeld problemen hebt, je je moet afmelden wanneer je je ziek voelt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest. Tijdens schooluren is er altijd iemand aanwezig.

De mentor, het eerste aanspreekpunt

De mentor is de contactpersoon van een klas en kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij bijvoorbeeld pesten. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor bezoekt voor de kerstvakantie alle brugklasleerlingen thuis. Ook kunnen ouders, na de eerste, tweede of derde periode (afhankelijk op welke vestiging) een 10-minutengesprek voeren met de mentor of met een aantal docenten. Indien nodig, kunnen ze altijd contact opnemen met de mentor, de docenten of teamleider.

Teamleider en decaan

Binnen de vestigingen worden de onderwijsteams aangestuurd door een teamleider. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen.

De decaan helpt bij oriëntatie op studie en beroep. Je krijgt in het voortgezet onderwijs vaak te maken met keuzes. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een beroep. We besteden dan ook veel aandacht aan loopbaanbegeleiding (LOB). De decaan geeft veel informatie en helpt je belangrijke toekomstbeslissingen te nemen. Daarnaast kan de decaan ook informatie geven over studiefinanciering. Jij, maar ook je ouders, kunnen op afspraak met de decaan overleggen.

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Als je te maken krijgt met agressief gedrag, geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van een aantal persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie. Ook met vragen over (homo)-seksualiteit of over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent.

Op de Noordikslaan is er een gespreksgroep met leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen kun je je melden bij de vertrouwensdocent op jouw vestiging.

Bij ernstige klachten kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De school heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Wanneer we ons zorgen maken om jou, kun je besproken worden in het interne Schoolondersteuningsteam (SOT) en zonodig hier naar worden doorverwezen. Dit om de hulp te kunnen bieden die bij jou past. Indien nodig kun je ook een anti-pest coördinator inschakelen.

Vertrouwenspersonen:

Mevr. L. Nawijn l.nawijn@noordik.nl
Mevr. M.B.C. Heerdink-Mos m.heerdink@noordik.nl
Mevr. M.H. Korteweg r.korteweg@noordik.nl
Dhr. I. Öz i.oz@noordik.nl

Anti-pestcoördinator:

Mevr. D. Beekhuizen d.beekhuizen@noordik.nl

Aandachtsfunctionaris:

Mevr. M.B.C. Heerdink-Mos m.heerdink@noordik.nl

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (definitie van de Stichting Dyslexie Nederland).

Dyslexie heeft gevolgen bij alle vakken die een beroep doen op functioneel lezen en schrijven. De snelheid en accuratesse bij het begrijpend en studerend lezen en bij het juist spellen en construeren van teksten worden erdoor beïnvloed. Alle brugklasleerlingen van CSG Het Noordik nemen aan het begin van het schooljaar deel aan toetsen gericht op het signaleren van dyslexie.

Op CSG Het Noordik kunnen leerlingen met dyslexie gebruik maken van een aantal voorzieningen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 20% meer tijd krijgen bij het maken van toetsen en bij leerlingen met dyslexie worden spellingfouten minder zwaar aangerekend. Zelfs bij het maken van examens zijn er speciale faciliteiten voor leerlingen met een dyslexieverklaring, deze rechten zijn vastgelegd in het Eindexamenbesluit.

In de brugklas kunnen de leerlingen met dyslexie wekelijks in kleine groepjes begeleiding krijgen van de remedial teacher. Na de brugklas is het voor leerlingen nog steeds mogelijk om contact te hebben met de remedial teacher, dit gebeurt dan wel op afspraak.

Huiswerkondersteuning

Speciaal voor havo-leerlingen in de klassen 1 t/m 4 die moeite hebben met het

plannen en maken van hun huiswerk is er HWO (huiswerkondersteuning).

In het Open Leercentrum werk je na je laatste lesuur aan je huiswerk. Je krijgt dan begeleiding van een student en een leerling uit vwo 6. Zij helpen jou met het plannen en  maken van je huiswerk.

Jijzelf, je ouders of je mentor kunnen je aanmelden voor HWO. Je mentor bepaalt na overleg of je een geschikte kandidaat bent. Dhr. Stijntjes begeleidt de HWO. Bij vragen kun je contact met hem opnemen via (0546) 48 48 48 of  hwo@noordik.nl

Remedial teaching

Het kan zijn dat je op school een achterstand oploopt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld: een niet-effectieve werk- of studiemethode, een leerstoornis zoals dyslexie, je thuissituatie of persoonlijke problemen. Heb je een achterstand? Dan kom je in aanmerking voor extra begeleiding. De remedial teacher bekijkt met jou wat de oorzaken zijn van jouw leerproblemen, vervolgens oefen je hoe je het leren anders zou kunnen aanpakken.

Remedial teachers:

Mevr. W.H. Wijma  w.wijma@noordik.nl
Mevr. M. Katsman-van IJsseldijk m.katsman@noordik.nl

Motorische remedial teaching

Een minder goed ontwikkelde motoriek kan leiden tot een verkeerde manier van bewegen. Door middel van speciale oefeningen kan worden voorkomen dat je op latere leeftijd problemen krijgt door een verkeerde lichaamshouding.

Motorische remedial teachers:

Dhr L.J. Snellink,  a.snellink@noordik.nl
Mevr. D. Beekhuizen-Bosch,  d.beekhuizen@noordik.nl

Studie- en beroepskeuze

Profielkeuze

In klas 3 bereid je samen met je mentor, decaan en docenten een profielkeuze voor. Je gaat een richting kiezen voor de bovenbouw, de Tweede Fase. Bij je profielkeuze kun je kiezen uit de vier profielen die we in Nederland kennen:

   • Natuur en techniek.
   • Natuur en gezondheid.
   • Economie en Maatschappij.
   • Cultuur en maatschappij.

Extra vak(ken)

Bovenop de vakken binnen je gekozen profiel kun je ook één of meerdere extra vakken kiezen. Helaas is het moeilijk om deze vakken in te roosteren. De extra vakken vind je dan ook niet terug op je rooster. Je krijgt van ons een basisrooster dat je zelf – in overleg met je mentor en de docent – aan kunt passen. Zodra er sprake is van overlappende uren, maak je dus zelf een bewuste en weloverwogen keuze welk vak je wilt volgen.

In de week voor de meivakantie worden alle profielkeuzes in de leerlingbespreking van havo 3 en vwo 3 besproken en van advies voorzien. Als er aanpassingen nodig zijn, gebeurt dit in een extra gesprek met de decaan.

In mei ontvangt iedereen de profielkaart waarop de keuze ingevuld moet worden. Als je één of meer extra vakken wilt kiezen, moet je dit op deze kaart invullen. De kaart moet door je ouder(s)/verzorger(s) ondertekend worden. De ondertekende profielkaart lever je in bij je mentor.

Studiekeuze

Als je naar de laatste klas gaat wordt het ook tijd om na te denken over je definitieve studiekeuze. Welke studie/opleiding wil je gaan volgen? De decanen kunnen je daar advies in geven. Daarnaast onderhouden de decanen contacten met het hoger onderwijs en organiseren LOB-activiteiten. Loop gerust eens binnen, of stuur een mail voor een afspraak. Donderdag is onze decanendag, maar de decanen zijn ook op andere dagen bereikbaar.

Decanen:
Dhr. G.J. Nijhof, s.nijhof@noordik.nl
Dhr. M. Leijten, m.leijten@noordik.nl

Incidententele begeleidingslessen

Incidentele begeleidingslessen

Mocht je door verhuizing, ziekte of andere oorzaken een achterstand hebben opgelopen dan kun je rekenen op speciale begeleiding. Op de Noordikslaan is het bijvoorbeeld mogelijk om op dinsdag tijdens het eerste lesuur studiebegeleiding te krijgen. Deze begeleiding wordt gegeven door een vakdocent. De begeleidingslessen kun je bezoeken nadat je een afspraak met je docent hebt gemaakt.

Faalangst en examenvrees

Alle leerlingen krijgen in de brugklas een toets “zelfvertrouwen”. Op grond van de uitkomsten worden er begeleidingsgroepen gemaakt die gedurende een periode van tien lessen een trainingsprogramma krijgen. In de bovenbouw kunnen leerlingen met faalangst een training volgen waarbij ze vaardigheden aangereikt krijgen voor het maken van examens. Via de teamleider kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Begeleiders

Mevr. M.H. Korteweg r.korteweg@noordik.nl
Dhr. J.H. Nieuwerth j.nieuwerth@noordik.nl
Mevr. N. Velthuis n.velthuis@noordik.nl

ICT-rijk onderwijs

De rol van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Het Noordik is daarom gestart met ICT-rijk onderwijs. Zo leren we niet alleen uit boeken, maar gebruiken we ook iPads ter ondersteuning van de lessen. Daarmee kunnen we het leren afstemmen op jouw behoefte, word je uitgedaagd en gemotiveerd en leer je zelfstandig  te werken op jouw tempo. Bovendien leer je vaardigheden die je voor je toekomst nodig hebt. Maar het belangrijkste is misschien wel dat de iPad het leren leuker maakt!

Meer over ICT-rijk onderwijs