Voorlichtingsavond over Zomerschool

Van 17 juli t/m 28 juli 2017 organiseert Het Noordik, in samenwerking met Het Erasmus, voor de derde keer de Zomerschool voor leerlingen uit havo/vwo 3en 4.

De Zomerschool biedt leerlingen een kans om bij maximaal twee vakken achterstanden weg te werken en onvoldoendes op te halen gedurende een korte periode aan het begin van de zomervakantie. Het is niet de bedoeling dat de Zomerschool in de plaats komt van zittenblijven; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie.

Voorlichtingsavond

Voor geïnteresseerde ouders en leerlingen organiseren wij op woensdag 21 juni van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur in de Kanaalschool van Het Erasmus een voorlichtingsavond. Adres: Sluiskade Noordzijde 58, Almelo (ingang Tijhofslaan).

Meer informatie over de Zomerschool vindt u onze sitepagina: wat doen we extra