TOC erkenning voor Klaverblad TON Almelo

Klaverblad TON Almelo, waar onze geweldig presterende (LOOT) turnsters trainen, heeft op donderdag 14 december 2017 vanuit de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) de officiële erkenning als Talenten Opleidings Centrum Oost (TOC Oost) ontvangen.

Onder enorme belangstelling van pers, ouders, sporters en sponsoren heeft Gerben Wiersma Klaverblad TON Almelo verrast met deze officiële erkenning. Het bestuur is enorm trots op deze status waaruit de waardering blijkt voor de bijdrage die Klaverblad TON Almelo al jaren levert aan het Nederlandse dames Topturnen en het vertrouwen dat ook in de toekomst de samenwerking met de KNGU zal leiden tot een verdere professionalisering van het dames Topturnen in Almelo. Daarbij ziet het bestuur de erkenning als TOC als de eerste stap naar een door de KNGU en NOC*NSF erkend Regionaal Trainingscentrum (RTC).