Onderbouw Wiskunde dag

Om half negen vanochtend zijn ze meteen hard aan het werk gegaan: 17 leerlingen uit vwo 3 maken vandaag een opdracht in het kader van de Onderbouw Wiskunde dag. De opdracht: ontwerp een inrichting en uitbreiding van een bestaand festivalterrein. De uitbreiding moet bestaan uit een vijver, speeltuin, bos en stiltegebied. Vervolgens gaan de groepjes advies uitbrengen aan de gemeente over de realisatie van een dergelijk uitbreiding. Hierbij moet o.a. een kostenplaatje worden gepresenteerd. Een hele uitdaging dus!