NK debatteren: trots op Het Noordik

We horen bij het selecte clubje van dertig scholen dat door mag naar de landelijke finale in Utrecht! Dat betekent dat we tachtig scholen achter ons laten, ook grote namen zijn in de drie voorrondes gesneuveld. We hebben het goed gedaan én we hebben deze keer het geluk aan onze kant gehad! 

Underdog dus
Ja, dat wisten we. Als begeleider had ik een realistische inschatting gemaakt van onze kansen: alles is goed, als we maar niet als laatste eindigen… En dat heeft het team waar gemaakt: we lieten het Baarns Lyceum achter ons. 

RONDE 1: Seksuele voorlichting leidt tot economische groei
In de eerste ronde komt een stelling aan bod die lastig te weerleggen is en jammer genoeg zijn wij tegen. De Rijksoverheid is sponsor van dit NK en een ambtenaar/adviseur van het ministerie licht dit standpunt toe. Heel moeilijk is het een stelling tegen te spreken die door een ministerie tot beleid is gemaakt. Onze debaters hebben zich kranig geweerd: het vergrijzend Nederland is gebaat bij meer kinderen, dit bevordert de economische groei; meer kinderen in het gezin betekent ook meer uitgaven, ook goed voor de economie; laaggeschoolden zullen meer kinderen krijgen, tienermoeders bijvoorbeeld, dus meer mbo’ers op den duur en dat is waar de economie om zit te springen.

RONDE 2: Het moet verboden worden voor foodtrucks om in de buurt van scholen te staan
Gelukkig waren er ook twee improvisatiestellingen in de tweede en vierde ronde, waar we altijd goed in meekomen, zo ook nu. Niet dat we deze debatten wonnen, maar de verschillen bleven klein.
We waren in de tweede ronde weer de tegenstander en moesten dus betogen dat foodtrucks wél in de buurt van scholen mogen staan: weer de lastigste kant van het debat. Onze debaters deden het goed: je moet je leerlingen leren keuzes te maken en niet de keuzes vermijden; en je kunt de foodtrucks controleren en stimuleren gezonde, goedkopere snacks te verkopen naast duurdere ongezonde.

RONDE 3: In de top 5 van iedere kieslijst moet minimaal 1 kandidaat 30 jaar of jonger zijn
De derde ronde werd de tweede voorbereide stelling gekozen, waarin we voorstander waren. Met verve heeft ons viertal de stelling verdedigd. Dít is wat de politiek nodig heeft om jongeren weer aan te spreken. Kijk naar de partijen met jonge leiders: ze groeien! De gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer is 46 jaar, geen wonder toch dat jongeren afhaken?
Op het onderdeel presentatie wonnen we deze ronde.

RONDE 4: Het moet leraren/docenten verboden worden te staken
Wederom zijn wij de voorstanders, wat een lastige positie is, omdat staken nu eenmaal een grondrecht is… De argumenten in een improvisatieronde moeten de vijf debaters formuleren in twintig minuten, zonder hulp van anderen of van internet. Ze kwamen er goed uit: docenten hebben immers een voorbeeldfunctie; leerlingen kunnen hun docenten niet missen; docenten zijn de hoeksteen van de samenleving (net als het leger en de marechaussee waar ook niet gestaakt mag worden); én er zijn andere mogelijkheden om te protesteren. Kortom, leraren mogen staken, maar dan in hun vrije tijd…

Debat op Het Noordik
Op onze school komt steeds meer ruimte voor het debat, zo hebben we keuze-uren waarin leerlingen voor het debat kunnen kiezen en mag de debatclub lesuren verzuimen als ze zich moet voorbereiden op een wedstrijd. Ook komt er steeds meer expertise: twee jonge docenten gaan de debatclubs van de onderbouw en de bovenbouw leiden en scholen zich hierin. En het belangrijkste: steeds meer wordt het belang van debatteren voor de leerling onderkend, en dan niet alleen voor de leerlingen die rechten of politicologie gaan studeren, maar voor alle leerlingen. Een debater leest namelijk veel moeilijke artikelen vanuit intrinsieke motivatie: hij zoekt immers argumenten waarmee hij zijn standpunt kan onderbouwen. Dit verruimt zijn wereldbeeld, hij denkt na over zaken waar hij anders zich niet in zou verdiepen. Het lezen vergroot ook zijn leesvaardigheid en woordenschat. En ten slotte zorgt het vele oefenen voor een goede spreekvaardigheid. En waar dit alles toe leidt? Een prachtige plek in de finale van het NK Debatteren, waar je het opneemt tegen de beste debatscholen van Nederland!

Evaluatie
Op de terugreis in de trein hoorde ik hun eigen evaluatie: “We moeten ons beter voorbereiden en de taken goed verdelen; we moeten op tijd beginnen; we moeten elkaar meer positieve feedback geven en de ander helpen met dingen waar we zelf goed in zijn.” Ze gaan ervoor! Op naar de volgende uitdaging: over krap twee weken de voorrondes van het Lagerhuisdebat in Zwolle.

Riet Leppink
Docent Nederlands
27 januari 2019