Natuurkunde

De wereld om ons heen begrijpen

Bij natuurkunde houden we ons bezig met de wereld om ons heen. We stellen vragen, waarmee we alles wat om ons heen gebeurt proberen te begrijpen en te onderzoeken. Waar bestaat licht uit? Hoe snel beweegt geluid? Is alles te voorspellen? Hoe moet Max Verstappen sturen om de bocht niet uit te vliegen? Waardoor ben je gewichtloos in de ruimte? Wat hebben golven in de zee te maken met het geluid uit je gitaar? Hoe kun je de ontvangst van je Wifi verbeteren?

Doordat mensen al eeuwenlang deze vragen stellen en proberen te beantwoorden, kijk jij nu naar een scherm en zijn we in staat om binnen enkele secondes veel informatie de hele wereld over te sturen.

Begrijpen, verklaren en toepassen

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw leer je hoe al deze verschijnselen in de natuur te begrijpen en te verklaren zijn, maar leer je ook hoe deze kennis wordt toegepast in de moderne techniek.

Je leert niet alleen de theorie, maar ook experimenteren en ontwerpen!

Naast het begrijpen en toepassen van verschijnselen leer je hoe jij vragen kunt stellen en onderzoek kunt doen waarmee je deze vragen zelf kunt beantwoorden. Bij dit vak leer je niet alleen theoretische kennis, maar ga je regelmatig zelf experimenten doen en ontwerpen. Metingen doen we met zowel ‘ouderwetse’ apparatuur als met automatische systemen zoals computers en iPads.