Een leerzame en gezellige middag bij Waterschap Vechtstromen in Almelo

Op woensdag 4 oktober 2017 stond er voor onze vwo 4 leerlingen met aardrijkskunde in hun vakkenpakket een interessant uitstapje op het programma, een bezoek aan Waterschap Vechtstromen in Almelo.

De leerlingen werden hartelijk ontvangen door Laura Hammer. Een film over de taken van Het waterschap leerde de leerlingen dat het Waterschap gaat over al het water dat zichtbaar en onzichtbaar in het landschap aanwezig is, en niet gaat over het drinkwater.

Na de inleiding nam Mirle van Huet het stokje over en werd de actuele situatie van een warmer en natter klimaat besproken. De gevolgen van deze klimaatverandering heeft ook voor de inrichting van Twente gevolgen, we zullen de inrichting van onze steden moeten aanpassen.

Deze aanpassingen en de gevolgen voor de waterstand van deze aanpassingen werden duidelijk gemaakt door middel van een model en een gieter met water. Het werd heel inzichtelijk voor leerlingen hoe we invloed kunnen hebben op de waterstand door onze omgeving te veranderen!

Het was een leerzame en gezellige middag en afgesproken werd dat we contact houden met het waterschap.

Carin de Jong, sectie Aardrijkskunde