Leerlingen spelen democratiespel op gemeentehuis

In discussie met de wethouder, overleg met de fractie en moeilijke politieke keuzes maken. Dat zijn de ingrediënten van het democratiespel. Afgelopen woensdagmiddag hebben 26 leerlingen uit V5 in het gemeentehuis van Almelo dit spel gespeeld. Een mooie kans om de dagelijkse politieke praktijk te ervaren en om de debatvaardigheden nog eens aan te scherpen. Want het spel vormt ook de opmaat naar de Overijsselse Debat Award (ODA) die op 17 maart plaatsvindt in het provinciehuis in Zwolle.

Voor dit spel werden de leerlingen ingedeeld in vijf groepen, de vijf fracties: Lokaal Belang, CDA, VVD, Groen Links en D66. Tijdens het spel kregen de spelers te maken met politieke beslissingen en dilemma’s: het geld kan immers maar één keer uitgegeven worden. Je moet dus prioriteiten stellen. Spelleider was Danny Elskamp van ProDemos en de wethouder, die het plan van het College van Burgemeester en Wethouders voorstelt aan de fracties en dit plan verdedigde, was mevrouw Van den Ham, wethouder van de gemeente Almelo.

Kosten openbaar vervoer
Het onderwerp waarover gedebatteerd werd: kosten en keuzes in het openbaar vervoer. De provincie wil € 50.000 investeren in extra bussen om de ochtendspits te ontlasten. Het probleem is namelijk dat deze bussen vanuit de buitengebieden naar de Almelose scholen ’s morgens overvol zitten. De gemeente wil hier nog eens € 50.000 bij doen. Eigenlijk zou ook het fietspad van Almelo naar Vriezenveen aangepakt moeten worden, omdat dat in zeer slechte staat is en er bovendien erg gevaarlijke situaties zijn onderweg, maar B&W kiest voor extra bussen.
De fracties moesten overleggen of ze akkoord gingen met dit plan, of dat ze meer voelden voor een andere besteding van de € 50.000.

Politiek debat
De woordvoerders van de fracties mochten hun standpunt toelichten, ze mochten vragen stellen en interrumperen via de speciale interruptiemicrofoons. Het debat dat volgde was geweldig: de wethouder had moeite de vaak scherpe aanvallen te pareren en het plan van B&W overeind te houden.

Battle
Aan het eind van de middag werden vijf winnaars gekozen en een reservekandidaat. Zij zullen op dinsdag 8 maart deelnemen aan een debattraining en vervolgens op donderdag 17 maart als fractie aantreden in het Provinciehuis in Zwolle om het op te nemen tegen de fracties van de vier andere Almelose scholen voor voortgezet onderwijs.