De Leerlingenraad

De leerlingenraad zet zich in om de school voor iedereen leuk en toegankelijk te maken en te laten blijven. Eens per maand komt de leerlingenraad bij elkaar om samen met een leraar te praten over wat er speelt binnen de school. Als het nodig is, worden ook de afdelingsleiders of directie betrokken in de gesprekken.

De leerlingenraad bestaat uit:
Mart Koster
Rozemarijn Overmeen
Jobbe Smit
Diederik ter Steeg
Hidde Postma
Carlijn Dijkstra
Amber van der Schaaf
Sanne Hesp
Mirjam Foekens
Luca Ripolli

Heb je vragen aan de leerlingenraad of wil je je klachten of problemen doorgeven? Mail dan naar leerlingenraadnl@noordik.nl

Noordeac

Het Noordeac is de activiteitencommissie van de Noordikslaan. De activiteitencommissie organiseert al jaren schoolfeesten, het gala, de valentijnsactie en nog veel meer!

Voor meer informatie, het laatste nieuws en foto’s van alle feesten kun je ons liken op Facebook of ons volgen op Twitter (@Noordeac).

Ouderklankbordgroep

In de klankbordgroep wisselen ouders en docenten van gedachten over onderwerpen die met school te maken hebben. Als u als ouder graag deel wilt nemen aan de klankbordgroep, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar de teamleider.

Mirjam van der Monde Teamleider NLOP 1 Brugklas TH/HV m.vandermonde@noordik.nl
Marjoke van ‘t Spijker Teamleider NLOP 2 Havo 2 en 3 m.vantspijker@noordik.nl
Maaike Bosma Teamleider NLOP4 Vwo onderbouw m.bosma@noordik.nl
Aart Iliohan Teamleider NLOP 5 Havo, 4 en 5 a.iliohan@noordik.nl
Yvonne Dortmans Teamleider NLOP 6 Vwo Bovenbouw y.dortmans@noordik.nl

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen kunnen ook actief meedenken in de Medezeggenschapsraad van Het Noordik.