De Leerlingenraad

De leerlingenraad zet zich in om de school voor iedereen leuk en toegankelijk te maken en te laten blijven. De leerlingenraad zorgt ervoor dat klachten over de school, worden behandeld en (als het mogelijk is) worden opgelost. Een per maand komt de leerlingenraad bij elkaar om samen met een leraar te praten over klachten en problemen. Als het nodig is, worden ook de afdelingsleiders of directie betrokken in de gesprekken.

De leerlingenraad bestaat uit:
Megan Vulic – Voorzitter
Ruben Middag – Secretaris
Corné Zandt
Lisanne en Brinke
Steven Kerssies
Sara van der Laan
Jurre Nawijn
Megan Bruins
Iris Bakker

Heb je vragen aan de leerlingenraad of wil je je klachten of problemen doorgeven? Mail dan naar leerlingenraadnl@noordik.nl

Noordeac

Het Noordeac is de activiteitencommissie van de Noordikslaan. De activiteitencommissie organiseert al jaren schoolfeesten, het gala, de valentijnsactie en nog veel meer!

Voor meer informatie, het laatste nieuws en foto’s van alle feesten kun je ons liken op Facebook of ons volgen op Twitter (@Noordeac).

Ouderklankbordgroep

In de klankbordgroep wisselen ouders en docenten van gedachten over onderwerpen die met school te maken hebben.

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen kunnen ook actief meedenken in de Medezeggenschapsraad van Het Noordik.