Latijn en Grieks

Klassieke talen, een uitdaging!

Wanneer je kiest voor het gymnasium krijg je twee nieuwe vakken: Latijn en Grieks. Met Latijn begin je meteen in de brugklas, Grieks komt er dan in de tweede klas bij.

Latijn en Grieks: klassieke talen die ons ook vandaag de dag nog uitdagen en verrijken.

Latijn is de taal van de Romeinen, van Julius Caesar. Grieks is de taal waarin Homerus de avonturen van de held Odysseus geschreven heeft. Dat betekent dat je niet alleen kennis maakt met een taal die nieuw, anders, lastig en spannend is, maar ook dat de verhalen die we lezen over een heel andere tijd  gaan dan de onze. Een tijd zonder auto’s, elektriciteit of mobieltjes, maar met goden en godinnen, gladiatoren en mythische figuren. De lessen gaan dus niet alleen over een andere taal, maar ook over een andere cultuur.

Puzzelen

Wij gebruiken dezelfde letters als de Romeinen, maar de Grieken hadden (en hebben) een ander alfabet, dus ook dat ga je leren. Je leert op een andere manier naar de opbouw van een zin kijken. Latijn en Grieks hebben namelijk allebei naamvallen en daardoor kan de volgorde van de woorden soms heel anders zijn dan wij gewend zijn. Je moet vaak behoorlijk nadenken voor je de goede vertaling gevonden hebt. Dat maakt bijna elke zin een puzzel en vertalen een uitdaging.

Oud en toch modern

Deze talen komen uit een ver verleden, maar de lesmethode die we gebruiken is modern en sluit aan bij datgene wat jij in deze tijd moet weten en kunnen. Aan het eind van de derde klas maak je een keuze: ga ik verder met Latijn, of met Grieks, of kies ik misschien voor allebei?

En meer !

Ook gaan we op excursie om de cultuur van de Grieken en Romeinen buiten het klaslokaal te beleven. In de eerste klas gaan we naar het Archeon, een openluchtmuseum waar een Romeinse stad, compleet met theater, tempels en badgebouw, is nagebouwd. Ook in de latere leerjaren zijn er verschillende excursies met als hoogte punt in de vijfde klas een werkweek naar Rome! Daarnaast hebben we één keer per jaar de gymnasiumdagen waarin we met elkaar op een gezellige manier van alles doen dat met de oudheid, met Grieken en Romeinen te maken heeft.