Vieringen op Het Noordik

Tijdens de vieringen staan we op school even stil bij wat we belangrijk vinden. Het Kerstverhaal en Paasverhaal bieden elk jaar weer genoeg inspiratie voor een moment van bezinning in de aula voor alle leerlingen, geïnteresseerde ouders en personeelsleden.

De Kerstviering van 2017 had als thema de beroemde uitspraak van Luther “Hier sta ik, ik kan niet anders”. Het is 500 jaar geleden dat de Duitse monnik Martin Luther zijn stellingen ophing aan de kerkdeur van Wittenberg: het begin van de reformatie. Soms is het goed om een nieuw begin te maken, om heel bewust het roer om te gooien. Zoals ook met Kerstmis het oude verbond werd vernieuwd. Wie zo’n bewuste keuze kan maken verdient bewondering. De liedjes bij de viering werden live gezongen en muzikaal begeleid door onze eigen leerlingen en collega’s. Ze brengen ons vertrouwen en onze trots tot uitdrukking.