Noordik Begaafdheidsprofielschool

Het Noordik is een aspirant-begaafdheidsprofielschool.  Dit betekent dat hoogbegaafde leerlingen extra aandacht krijgen.

Persoonlijke leerdoelen

Hoogbegaafde leerlingen beschikken door hun creatieve denkvermogen en grote gedrevenheid over een sterke mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. Toch is het niet vanzelfsprekend dat dit leidt tot uitzonderlijke prestaties. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig waarin uitdagend onderwijs aangeboden wordt, die aansluit bij de specifieke behoefte van deze leerlingen. Op Het Noordik willen we dit onderwijs bieden. Hierbij maken we gebruik van de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling van het SLO.
Met dit hulpmiddel stellen de leerlingen persoonlijke leerdoelen waarin en hoe ze zich willen ontwikkelen.

Doorstroomklas

De Doorstroomklas is er voor leerlingen uit groep 8  (van vier meewerkende besturen) en de brugklas van Het Noordik. Centraal in deze klas staan de persoonlijke leerdoelen. In twee periodes van acht weken zijn de leerlingen één ochtend per week bezig met smartgames, samenwerkingsopdrachten, drama en een speciaal project. De projecten komen uit de wereld van wetenschap en technologie. Tijdens deze activiteiten werken de leerlingen aan hun persoonlijke leerdoelen. Hierbij moeten ze regelmatig nadenken en verslag doen over hoever ze zijn met het bereiken van hun doelen.

Tijdens de Doorstroomklas gaan de leerlingen niet naar de gewone lessen.

Begeleiding

In de Doorstroomklas zitten 24 leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs. Er zijn twee begeleiders, mevrouw I. Bos en meneer B. Sierink. Zij hebben veel ervaring in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen en kunnen goed helpen bij het stellen en bereiken van de persoonlijke doelen. 

Klas 2 en hoger

Vanaf klas 2 wordt voortgeborduurd op de Doorstroomklas. Dit gebeurt nu niet meer in groepsverband. De leerling heeft de mogelijkheid een eigen programma te volgen. De begeleiding is dan ook individueel. Wel wordt er weer gewerkt met de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling van het SLO.

Leerlingen kunnen kiezen uit uiteenlopende projecten. Een bijzondere taal leren, meedoen aan Olympiades of leren debatteren in de debatclub zijn een paar voorbeelden.

Het Noordik is ook partnerschool van de Universiteit van Twente in het Pre-U programma. In dit programma worden Masterclasses aangeboden voor klas 2 tot en met 6. Hoogbegaafde leerlingen worden speciaal uitgenodigd om deze Masterclasses op de Universiteit te volgen.

Versnellen

Als het voor de ontwikkeling een leerling goed is wil Het Noordik meewerken aan de mogelijkheid het onderwijsprogramma versneld te doorlopen.