Excursie aardrijkskunde: leefomgeving

Afgelopen week bezochten de aardrijkskunde leerlingen uit V6 en Havo 5 het waterschap en de wijk Roombeek in Enschede. Omdat leefomgeving een examenonderwerp is, werd er een bezoekje gebracht aan het waterschap. Het waterschap houdt zich bezig met waterkwaliteit, waterkwantiteit en de veiligheid van water. Er werd stilgestaan bij het veranderende klimaat in Nederland en de gevolgen hiervan op onze omgeving en de maatregelen die we zullen moeten nemen om, zelfs in Twente, droge voeten te houden. Merle en Laura van het waterschap lieten ons zien wat het waterschap doet en wat dat voor de inwoners van Almelo en omgeving kan betekenen. Ook voor particuliere huizenbezitters is het mogelijk om het water dat op de daken en tuinen valt via een omweg naar het riool te leiden.

In de middag stond een bezoek aan de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede op het programma. Door middel van een rondwandeling werd stil gestaan bij de ramp en ook bij de gevolgen van de ramp op de stad. Door de kaalslag was het mogelijk om een plan te maken voor dit hele gebied. De bewoners werden betrokken bij het plannen en maken van een nieuwe wijk. Grote diversiteit in bouwstijl, maar ook in grootte van de huizen was het gevolg. Door een bezoek aan het CeeCee maakten de leerlingen kennis met de creatieve stad. De website omschrijft Ceecee als volgt: ceecee is een inspirerende werk- en ontmoetings- plek voor creatieven in media, technologie, ICT, design en architectuur. Dé plek om succesvolle innovaties te co-creëren en wereldbestormende ideeën te ontwikkelen.