Economie

Leren en ervaren

Binnen de economie draait het om het begrip “schaarste en hoe je daarmee om gaat”. Er zijn onvoldoende middelen om in alle behoeftes te kunnen voorzien. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Economie in de onderbouw

Vanaf de tweede klas maak je kennis met zowel het vak economie als bedrijfseconomie. Dit ter voorbereiding op je profielkeuze die je aan het eind van het derde leerjaar gaat maken.

Bij economie gaat het over onderwerpen als: werk en inkomen, sparen en lenen, overheid en internationale handel. Bij bedrijfseconomie gaat het over onderwerpen als: een eigen bedrijf, marketing, omzet, kosten en winst.

Economie in de bovenbouw

Met een economische bril naar de wereld kijken

In de bovenbouw kijken we met een “economische bril’ naar de wereld om ons heen. Hierbij maken we onderscheid tussen drie economische niveaus.

We kijken naar de economische keuzes van individuen (werk, inkomen, kopen en huren van woningen, verzekeren, sparen, beleggen en pensioenen);van groepen (hierbij kijken we naar de vraag van consumenten en het aanbod van bedrijven dat samenkomt op verschillende soorten markten) en op nationaal en internationaal niveau (overheidsfinanciën, inkomensverdeling, monetair beleid en internationale handel).

Bedrijfseconomie in de bovenbouw

Bedrijfseconomie behandelt de praktische, financiële en economische zaken. De onderwerpen bouwen zich op van individu (financiële zelfredzaamheid) tot zelfstandig ondernemen (ondernemerschap) tot grote (multinationale) ondernemingen (bedrijfseconomie).

VECON Business School

Economische kennis in de praktijk brengen!

Wij vinden het als belangrijk dat je alle geleerde economische kennis ook in de praktijk toe kunt passen. Als je kiest voor de VECON Business School, dan kom je ook in aanraking met het Almelose bedrijfsleven en vervolgstudies. Zo schrijven leerlingen in samenwerking met Qredits (E-learning) een eigen ondernemingsplan.

Als je kiest voor de VECON Business School kun je je talent verder ontwikkelen en ontvang je afsluitend een certificaat.