De Ereprijs

Op zaterdag 11 maart 2017 is er in de aula van de vestiging Noordikslaan het slotconcert van het internationale compositieproject ‘De Ereprijs’. Dit project, ondersteund door de provincie Overijssel, is 15 jaar geleden van start gegaan met de bedoeling scholieren op de meest intensieve manier kennis te laten maken met hedendaagse gecomponeerde muziek. Het project houdt in dat het orkest zich ter beschikking stelt van leerlingen in de examenklas met muziek in hun pakket. Het project geldt voor de deelnemers als profielwerkstuk.  In de klas krijgen de leerlingen informatie en vingeroefeningen rond verschillende componeerstijlen. Vervolgens schrijven zij zelf, onder begeleiding van hun docent, een compositie voor het (gehele of een deel van het) orkest . Orkest de ereprijs  en het Vredeborch Strijkkwintet van de HKU komen vervolgens  een hele dag op school om met de leerlingen hun composities in te studeren. Uiteindelijk worden de stukken, samen met andere werken van het ereprijsrepertoire, uitgevoerd in een openbaar concert. Dit jaar is er voor het eerst een samenwerking met het  Utrechts Conservatorium. Het belooft een zeer indrukwekkende avond te worden met composities van Havo 5 en Vwo 6 leerlingen.

Inloop met koffie: 19.30 uur; aanvang concert: 20.00 uur