Contact met de Noordikslaan

Bezoekadres
Noordikslaan 68
7602 CG Almelo

Postbus
Postbus  541
7600 AM Almelo
Tel.: (0546) 48 48 48
noordikslaan@noordik.nl

Ziekmeldingen
Tel. (0546) 48 48 48: tussen 8.00 en 8.30 uur

Ons team

 

V.l.n.r. Marjoke van ’t Spijker, Stephan Rödel, Mirjam van der Monde, Jurgen Janssen, Marieke Kuipers, Gert ten Hove, Maaike Bosma en Aukje Prins.

Schoolleiding
Dhr. G. ten Hove, vestigingsdirecteur  g.tenhove@noordik.nl

Teamleiders
Mevr. M. van der Monde, brugklas TH/HV   m.vandermonde@noordik.nl
Mevr. M.J. van ‘t Spijker, havo 2 en 3   m.vantspijker@noordik.nl
Mevr. A.P. Prins, havo bovenbouw   a.prins@noordik.nl
Mevr. M. Bosma, vwo onderbouw ma.bosma@noordik.nl
Mevr. M. Kuipers, vervangend teamleider vwo onderbouw m.kuipers@noordik.nl
Dhr. drs. J.E. Jansen, vwo bovenbouw  j.jansen@noordik.nl
Dhr. S. Rödel, onderwijsondersteunend personeel  s.rodel@noordik.nl

Directiesecretaresse

Mevr. J. Dam Wichers,  j.damwichers@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten zijn te vinden in de volgende lijst