Contact met de Noordikslaan

Bezoekadres
Noordikslaan 68
7602 CG Almelo

Postbus
Postbus  541
7600 AM Almelo
Tel.: (0546) 48 48 48
noordikslaan@noordik.nl

Ziekmeldingen
Tel. (0546) 48 48 48: tussen 8.00 en 8.30 uur

Ons team

 

V.l.n.r.  Achter: M. Gerritsen, S. Rödel, J.E. Jansen, M. van der Monde, G. ten Hove.

Voor: J. Dam Wichers, A.P. Prins, M. van ‘t Spijker.

Schoolleiding
Dhr. G. ten Hove, vestigingsdirecteur  g.tenhove@noordik.nl

Teamleiders
Mevr. M. van der Monde, brugklas TH/HV   m.vandermonde@noordik.nl
Mevr. M.J. van ‘t Spijker, havo 2 en 3   m.vantspijker@noordik.nl
Mevr. A.P. Prins, havo bovenbouw   a.prins@noordik.nl
Mevr. M. Bosma, vwo onderbouw ma.bosma@noordik.nl
Dhr. drs. J.E. Jansen, vwo bovenbouw  j.jansen@noordik.nl

Dhr. S. Rödel, onderwijsondersteunend personeel  s.rodel@noordik.nl
Dhr. M.P. Gerritsen, planning en formatie  m.gerritsen@noordik.nl

Directiesecretaresse
Mevr. J. Dam Wichers,  j.damwichers@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten zijn te vinden in de volgende lijst