Contact met de Noordikslaan

Bezoekadres
Noordikslaan 68
7602 CG Almelo

Postbus
Postbus  541
7600 AM Almelo
Tel.: (0546) 48 48 48
noordikslaan@noordik.nl

Ziekmeldingen
Tel. (0546) 48 48 48: tussen 8.00 en 8.30 uur
(lees ook: regels omtrent verlof en verzuim)

Ons team

Schoolleiding
Dhr. G. ten Hove, vestigingsdirecteur  g.tenhove@noordik.nl

Teamleiders onderwijs
Mevr. M. van der Monde, brugklas TH/HV m.vandermonde@noordik.nl
Mevr. M.J. van ‘t Spijker, havo 2 en 3   m.vantspijker@noordik.nl
Dhr. A. Iliohan, havo bovenbouw  a.iliohan@noordik.nl
Mevr. M. Bosma, vwo onderbouw ma.bosma@noordik.nl
Mevr. Y. Dortmans, vwo bovenbouw y.dortmans@noordik.nl

Teamleider ondersteuning
Dhr. S. Rödel, onderwijsondersteunend personeel s.rodel@noordik.nl

Directiesecretaresse

Mevr. J. Dam Wichers,  j.damwichers@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten zijn te vinden in de volgende lijst