Contact met de Noordikslaan

Bezoekadres
Noordikslaan 68
7602 CG Almelo

Postbus
Postbus  541
7600 AM Almelo
Tel.: (0546) 48 48 48
noordikslaan@noordik.nl

Ziekmeldingen
Tel. (0546) 48 48 48: tussen 8.00 en 8.30 uur

Ons team

noordikslaan_bert5328

V.l.n.r.  A. Prins, M. Gerritsen, M. van ‘t Spijker, S. Rödel, E. de Vries, J.E. Jansen,  M. Nijhoff en G. ten Hove

Schoolleiding
Dhr. G. ten Hove, vestigingsdirecteur g.tenhove@noordik.nl
Mevr. A.P. Prins, senior teamleider vwo a.prins@noordik.nl
Mevr. E.L. de Vries, senior teamleider havo e.devries@noordik.nl

Teamleiders
Mevr. M. Nijhoff, brugklas TH/HV m.nijhoff@noordik.nl
Mevr. M.J. van ‘t Spijker, havo 2 en 3 m.vantspijker@noordik.nl
Mevr. A.P. Prins, atheneum 2 en 3 en gymnasium 1, 2 en 3 a.prins@noordik.nl
Dhr drs. J.E. Jansen, vwo 4, 5 en 6 j.jansen@noordik.nl
Mevr. E.M. de Vries, havo 4 en 5 e.devries@noordik.nl
Dhr. S. Rödel, onderwijsondersteunend personeel s.rodel@noordik.nl

Dhr. M.P. Gerritsen, planning en formatie m.gerritsen@noordik.nl

Directiesecretaresse
Mevr. J. Dam Wichers, j.damwichers@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten zijn te vinden in de volgende lijst