Goud voor debatteam Noordik

Donderdag 7 februari heeft het debatteam van de Noordikslaan de provinciale voorronde van het Lagerhuisdebat in Zwolle gewonnen. Deze debatwedstrijd die door BNN-VARA wordt georganiseerd, heeft een bijzonder hoog niveau. Aan de Overijsselse voorronde deden zeventien goed voorbereide en getrainde teams mee. Negen landelijke en drie provinciale stellingen moesten verdedigd en/of aangevallen kunnen worden. In de eerste ronde moesten we het opnemen tegen een sterrenteam. Omdat er een oneven aantal deelnemende scholen was, was er een extra team gevormd van ervaren debaters die onder de naam ‘sterrenteam’ opereerden. We gingen gelijk op, maar waren toch echt beter voorbereid. Toen de ‘sterren’ met verkeerde cijfers kwamen in het debat over het verbieden van de verkoop van lachgas aan minderjarigen, maakten onze debaters daar korte metten mee. Resultaat: 4-3 winst. De tweede ronde mochten we het opnemen tegen het Bataafsch lyceum. Onze debaters keken meewarig naar hun tegenstanders die wel erg jong waren. Ik heb zelfs ons team gevraagd een beetje voorzichtig om te gaan met deze enthousiaste beginners. Dat hebben ze keurig gedaan, maar toen de tegenstanders zichzelf begonnen tegen te spreken werd hen dat wel even fijntjes ingewreven. Een makkie: 5-2 winst De derde ronde mochten we het opnemen tegen het Vegtdal College uit Ommen. Een goed getraind en voorbereid team, maar tegen het Noordik waren deze debaters toch niet opgewassen. Wederom wonnen we met 5-2 en dat betekende dat we in de halve finale zaten. In die halve finale moesten we het opnemen tegen het team waarvan we twee jaar geleden de finale hadden verloren: Reggesteyn. Slechts één stelling en één debat van tien minuten. In dit vaste-rollen-debat moesten wij de stelling dat kernwapens bijdragen aan wereldvrede verdedigen. Een spannende strijd die we nipt wonnen met 4-3. Dat betekende dus dat we in de finale zaten. We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat we die zouden halen, want het team had door de deelname aan het NK maar weinig voorbereidingstijd gehad. Eigenlijk waren we dus al heel tevreden dat we zover gekomen waren, maar ja, als je er dan een keer bent, wil je natuurlijk ook winnen. We mochten op drie onderdelen de strijd aangaan met Carolus Clusius: een vaste-rollen-debat, een 360-graden debat (waarbij je op een zoemtoon van mening moet veranderen) en een één-tegen-één debat. Dat laatste debat ging over de stelling dat de kennis over veilig vrijen tekort schiet. Onze Diederik Gerritsen ging dat debat dermate open en taboeloos aan, dat de hele zaal en de jury in een deuk lagen. Hij won daarmee dat onderdeel en omdat de teams elkaar op de andere zes criteria in evenwicht hielden (3-3) bleek zijn winst doorslaggevend! Het was een prachtige dag en een genot om onze debaters aan het werk te zien. Twaalf stellingen voorbereiden en dan op commando in een debat de voor- en tegenargumenten soepel voor het voetlicht kunnen brengen, dwingt groot respect af. Als winnaar van deze provinciale voorronde gaan we op 15 maart naar de achtste finales. Daar spelen we in een knock-out systeem tegen de andere vijftien winnaars van provinciale voorrondes. Mochten we daar de finale halen, dan spelen we die op de televisie! Daarmee zou het motto van ons Lagerhuisteam bewaarheid kunnen worden: Ornée op tv!

Officiële opening Noordik Café

In het bijzijn van wethouder Alex Langius van onderwijs en Melvin Pieterz van Qredits is gisteren officieel Het Noordik Café geopend. Zoals eerder gemeld op deze pagina is Het Noordik Café een plek VAN en VOOR leerlingen. Een plek waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten, inspiratie opdoen, leren, samenwerken en ontspannen. Het café wordt gerund door VBS leerlingen (Vecon Business School). Zij leren zo in de praktijk wat het runnen van een eigen bedrijf betekent.

https://www.tubantia.nl/almelo-e-o/leerlingen-het-noordik-openen-eigen-cafe~ac4ca198/?fbclid=IwAR3YbElEgvBCrjCO1jnHVNA30xub7CYkJ0t9cCzONXKDCKGuhXAHHd6mFg0

Succesvolle voorronde Ploegenachtervolging

Donderdag 31 januari hebben maar liefst 14 teams van Het Noordik hun beste beentje voor gezet op de schaatsbaan in Enschede. Dat deden ze zo goed, dat er uiteindelijk drie teams zich wisten te plaatsen voor de Nationale Kampioenschappen op dinsdag 12 maart in Breda.

De winnende teams waren in de categorie

  •  meisjes 1B  recreantenteam van de C. van Renneslaan: Sophie Maatman, Evie Stegehuis, Merit van Dijk en Ilse Doldersum.
  • 2A jongens licentiehouders van de Noordikslaan: Maarten Geertman, Timo Grooten en Laura Schepers.
  • 4B jongens recreantenteam van de Van Renneslaan: Mart Verweg, Thijmen Peters, Xaqueen Contrac en Olav Boegheim.

Een, twee en drie

Daarnaast haalde Het Noordik bij de laatste (4B jongens) en de eerste (1B meisjes) zowel een gouden, zilveren en bronzen plak. Hier kleurde het podium dus in zijn geheel blauw-paars van Het Noordik. De leerlingen werden allemaal gehuldigd door Gianni Romme!

Goed gevoel

Het mooie van deze dag was ook dat Het Noordik met vier locaties op de ijsvloer stond en dat die allemaal als één geheel optraden. Het was dan ook een zeer sportieve en erg gezellige dag! De dag werd afgesloten met een drankje en een patatje en met een goed gevoel togen de Noordikteams weer terug naar huis!

Kom jij ook naar onze open dag?

Zit jij in groep 8? Dan weet je misschien al wel voor welke school je straks gaat kiezen. Maar het kan ook goed zijn dat je het nog niet helemaal weet. Want keuzes maken kan soms heel lastig zijn. Wij willen je graag helpen bij het maken van je keuze.

Sfeer proeven

Of een school echt leuk is weet je pas als je er geweest bent natuurlijk. Tijdens een open dag kun je alvast sfeer proeven op je nieuwe school. Hoe ziet het gebouw en de lokalen eruit? Welke vakken zijn er? Wat kun je er allemaal nog meer doen? Op veel van die vragen kun je dan een antwoord krijgen.

Onze open dag is op zaterdag 2 februari, van 9.30 – 13.00 uur. Je bent van harte welkom!

Wij helpen je een keuze te maken

Weet je het na het bezoek aan de open dag nog steeds niet? Of zit je nog met vragen? Ook dan willen we je graag helpen. Bijvoorbeeld door je op weg te  helpen door het stellen van de juiste vragen. Wat vind jij eigenlijk belangrijk op school? Een grappige leraar? Of eentje die je goed begeleidt? Weet jij al wat je over 20 jaar voor werk wilt doen? Dit soort vragen kunnen je helpen om voor je zelf duidelijk te krijgen wat bij je past. Kijk maar eens op de volgende pagina: sleutel naar succes. Daar vind je nog meer vragen en tips.

Noordik café

Het Noordik Café: een plek van en voor leerlingen.
Waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten, inspiratie opdoen, leren, samenwerken en ontspannen. Gerund door VBS leerlingen (Vecon Business School) zal het café dienen als praktijksituatie voor het leren runnen van een bedrijf. Het frame van het café is ontworpen en gemaakt door Pieter de Ruiter(docent Bouwen en Timmeren) en de leerlingen van de bouwafdeling van de vestiging CSG Het Noordik Vroomshoop. Wat een supergaaf werk hebben zij geleverd! Wat zijn we trots op dit resultaat, gerealiseerd door een commissie gevormd door de sectie economie, Laura Marsman, Iris Borger, Stephan Rödel en leerlingen Jarno van der Goot, Sven Hospers, Mirthe Souverijn en Merith Baan.

NK debatteren: trots op Het Noordik

We horen bij het selecte clubje van dertig scholen dat door mag naar de landelijke finale in Utrecht! Dat betekent dat we tachtig scholen achter ons laten, ook grote namen zijn in de drie voorrondes gesneuveld. We hebben het goed gedaan én we hebben deze keer het geluk aan onze kant gehad! 

Underdog dus
Ja, dat wisten we. Als begeleider had ik een realistische inschatting gemaakt van onze kansen: alles is goed, als we maar niet als laatste eindigen… En dat heeft het team waar gemaakt: we lieten het Baarns Lyceum achter ons. 

RONDE 1: Seksuele voorlichting leidt tot economische groei
In de eerste ronde komt een stelling aan bod die lastig te weerleggen is en jammer genoeg zijn wij tegen. De Rijksoverheid is sponsor van dit NK en een ambtenaar/adviseur van het ministerie licht dit standpunt toe. Heel moeilijk is het een stelling tegen te spreken die door een ministerie tot beleid is gemaakt. Onze debaters hebben zich kranig geweerd: het vergrijzend Nederland is gebaat bij meer kinderen, dit bevordert de economische groei; meer kinderen in het gezin betekent ook meer uitgaven, ook goed voor de economie; laaggeschoolden zullen meer kinderen krijgen, tienermoeders bijvoorbeeld, dus meer mbo’ers op den duur en dat is waar de economie om zit te springen.

RONDE 2: Het moet verboden worden voor foodtrucks om in de buurt van scholen te staan
Gelukkig waren er ook twee improvisatiestellingen in de tweede en vierde ronde, waar we altijd goed in meekomen, zo ook nu. Niet dat we deze debatten wonnen, maar de verschillen bleven klein.
We waren in de tweede ronde weer de tegenstander en moesten dus betogen dat foodtrucks wél in de buurt van scholen mogen staan: weer de lastigste kant van het debat. Onze debaters deden het goed: je moet je leerlingen leren keuzes te maken en niet de keuzes vermijden; en je kunt de foodtrucks controleren en stimuleren gezonde, goedkopere snacks te verkopen naast duurdere ongezonde.

RONDE 3: In de top 5 van iedere kieslijst moet minimaal 1 kandidaat 30 jaar of jonger zijn
De derde ronde werd de tweede voorbereide stelling gekozen, waarin we voorstander waren. Met verve heeft ons viertal de stelling verdedigd. Dít is wat de politiek nodig heeft om jongeren weer aan te spreken. Kijk naar de partijen met jonge leiders: ze groeien! De gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer is 46 jaar, geen wonder toch dat jongeren afhaken?
Op het onderdeel presentatie wonnen we deze ronde.

RONDE 4: Het moet leraren/docenten verboden worden te staken
Wederom zijn wij de voorstanders, wat een lastige positie is, omdat staken nu eenmaal een grondrecht is… De argumenten in een improvisatieronde moeten de vijf debaters formuleren in twintig minuten, zonder hulp van anderen of van internet. Ze kwamen er goed uit: docenten hebben immers een voorbeeldfunctie; leerlingen kunnen hun docenten niet missen; docenten zijn de hoeksteen van de samenleving (net als het leger en de marechaussee waar ook niet gestaakt mag worden); én er zijn andere mogelijkheden om te protesteren. Kortom, leraren mogen staken, maar dan in hun vrije tijd…

Debat op Het Noordik
Op onze school komt steeds meer ruimte voor het debat, zo hebben we keuze-uren waarin leerlingen voor het debat kunnen kiezen en mag de debatclub lesuren verzuimen als ze zich moet voorbereiden op een wedstrijd. Ook komt er steeds meer expertise: twee jonge docenten gaan de debatclubs van de onderbouw en de bovenbouw leiden en scholen zich hierin. En het belangrijkste: steeds meer wordt het belang van debatteren voor de leerling onderkend, en dan niet alleen voor de leerlingen die rechten of politicologie gaan studeren, maar voor alle leerlingen. Een debater leest namelijk veel moeilijke artikelen vanuit intrinsieke motivatie: hij zoekt immers argumenten waarmee hij zijn standpunt kan onderbouwen. Dit verruimt zijn wereldbeeld, hij denkt na over zaken waar hij anders zich niet in zou verdiepen. Het lezen vergroot ook zijn leesvaardigheid en woordenschat. En ten slotte zorgt het vele oefenen voor een goede spreekvaardigheid. En waar dit alles toe leidt? Een prachtige plek in de finale van het NK Debatteren, waar je het opneemt tegen de beste debatscholen van Nederland!

Evaluatie
Op de terugreis in de trein hoorde ik hun eigen evaluatie: “We moeten ons beter voorbereiden en de taken goed verdelen; we moeten op tijd beginnen; we moeten elkaar meer positieve feedback geven en de ander helpen met dingen waar we zelf goed in zijn.” Ze gaan ervoor! Op naar de volgende uitdaging: over krap twee weken de voorrondes van het Lagerhuisdebat in Zwolle.

Riet Leppink
Docent Nederlands
27 januari 2019

Verkoop suikerspinnen

CSG Het Noordik Noordikslaan – Startpagina

Vier brugklassers uit HV12 verkopen tijdens het open huis- zaterdag 2 februari a.s. #noordik – suikerspinnen voor 50 cent per stuk. De opbrengst gaat naar een, door hen nog nader te bepalen, goed doel.
De jonge leerlingen hebben via het keuzelab gekozen voor het vak Ondernemen en brengen tijdens de open dag het geleerde in praktijk. We wensen de dames een succesvolle verkoop. Bovenstaande poster is door de leerlingen zelf ontworpen.

In memoriam Ralph Scheurwater

Diep getroffen zijn we door het overlijden van onze collega Ralph Scheurwater. Hij overleed op 31 december 2018 op 59-jarige leeftijd. Ralph was ons allen zeer dierbaar. Hij was een zorgzame collega en leraar die ons door zijn verhalen duidelijk maakte waar het in het leven om gaat. Hij kon op de juiste momenten relativeren en nam altijd tijd om de ander beter te leren kennen. 

Zaterdag vond de rouwdienst plaats in de Hervormde Kerk in Den Ham. Maandagochtend was er op de Noordikslaan een bezinningsbijeenkomst om Ralph te gedenken. 

We wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies. 

Nieuwbouw en renovatie Noordikslaan

Een zestig jaar oud schoolgebouw vraagt veel onderhoud en voldoet niet altijd meer aan de bouwkundige eisen van deze tijd. Daarom begint CSG Het Noordik in 2020 aan een grote verbouwing van de vestiging Noordikslaan. Er komen drie nieuw te bouwen gymlokalen en twee van de oude vleugels van het schoolgebouw ondergaan een facelift.

Nieuwe lokalen

Aan de achterzijde van het gebouw zullen drie nieuwe gymlokalen worden gebouwd. Pas op het moment dat deze opgeleverd worden, zullen de oude gymlokalen gesloopt worden. De gymlessen zullen dus tot die tijd gewoon op de vertrouwde locatie plaatsvinden.

Nieuw jasje

Twee vleugels aan de voorzijde van het schoolgebouw worden gerenoveerd. Deze gedeeltes worden gestript tot op het karkas en daarna voorzien van een nieuw jasje. Van binnen worden de vleugels opnieuw ingedeeld. Op het dak zullen zonnepanelen komen. Dus zowel op het gebied van onderwijs als duurzaamheid is de Noordikslaan straks op de toekomst voorbereid.

Meer informatie over de bouwplannen in het artikel van Tubantia

Kerstviering 2018 ‘Ik echo jou’

De tijd van advent is begonnen. Een donkere periode waarin we uitkijken naar het licht. Een tijd waarin we mogen terugkijken naar onszelf en dat is soms best lastig. Terugkijken is nodig om weer verder te kunnen en daar hebben we een ander ook voor nodig. Kijk in de spiegel om jezelf beter te zien. Roep om je echo te kunnen horen.

We nodigen u uit om samen stil te staan tijdens de kerstviering op vrijdag 21 december a.s. om 10:00 uur in de aula van Het Noordik.

Met vriendelijke groet,
Kerstcommissie Noordikslaan