Artikelen door noordiknoordikslaan

Slotconcert internationaal compositieproject ‘De Ereprijs’

Het ereprijs-compositieproject is 15 jaar geleden van start gegaan met de bedoeling scholieren op de meest intensieve manier kennis te laten maken met hedendaagse gecomponeerde muziek. Het project houdt in dat het orkest zich ter beschikking stelt van leerlingen in de examenklas met muziek in hun pakket. Het project geldt voor de deelnemers als profielwerkstuk. […]

Excursie aardrijkskunde: leefomgeving

Afgelopen week bezochten de aardrijkskunde leerlingen uit V6 en Havo 5 het waterschap en de wijk Roombeek in Enschede. Omdat leefomgeving een examenonderwerp is, werd er een bezoekje gebracht aan het waterschap. Het waterschap houdt zich bezig met waterkwaliteit, waterkwantiteit en de veiligheid van water. Er werd stilgestaan bij het veranderende klimaat in Nederland en […]

Eindexamenpresentatie Kunst examenklassen

‘Organiseer de eindexamenpresentatie Kunst voor havo 5 en vwo 6 van begin tot eind -en dat alles zo zelfstandig mogelijk. Ontwerp een eindexamencatalogus, organiseer de opening van de expositie en pak alle bijbehorende PR activiteiten op’, dat was de opdracht voor examenleerlingen voor het vak kunst in periode 6.2. Een kort verslag: De inrichting van de […]

Vieringen op Het Noordik

Tijdens de vieringen staan we op school even stil bij wat we belangrijk vinden. Het Kerstverhaal en Paasverhaal bieden elk jaar weer genoeg inspiratie voor een moment van bezinning in de aula voor alle leerlingen, geïnteresseerde ouders en personeelsleden. De Kerstviering van 2017 had als thema de beroemde uitspraak van Luther “Hier sta ik, ik […]

Jaarlijkse Münsterdag havo 5

De jaarlijkse Münster-dag van de havo 5 leerlingen met Duits in hun pakket is weer prima verlopen. In de weken voor het bezoek aan de Villa ten Hompel in Münster maken de leerlingen in de lessen Duits met rechtsextremisme. Dit gebeurt aan de hand van de film ‘Kriegerin’ en artikelen die zij over dit onderwerp […]

Voorlichtingsavond gymnasium

Op dinsdag 13 februari om 19.00 uur is er een voorlichtingsavond gymnasium. Wat is het gymnasium precies? Wat verandert er voor jou? Je hoort het allemaal op deze avond. Er zijn proeflessen Latijn, Engels, Nederlands en Wiskunde. Geef je op door je in te schrijven via een e-mail aan m.kuipers@noordik.nl voor 9 februari!

Kunstexcursie Düsseldorf door Fleur en Julia

Met de bovenbouwklassen Kunst zijn we naar Düsseldorf geweest om naar musea te gaan. We hebben toen K20 en K21 bezocht. Dit zijn twee moderne musea die op elkaar aansluiten. We zijn hier naartoe gegaan met de bus, wat ongeveer 2 uur reizen was. Dat was al leuk. Toen we aankwamen, zaten wij bij de […]

TOC erkenning voor Klaverblad TON Almelo

Klaverblad TON Almelo, waar onze geweldig presterende (LOOT) turnsters trainen, heeft op donderdag 14 december 2017 vanuit de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) de officiële erkenning als Talenten Opleidings Centrum Oost (TOC Oost) ontvangen. Onder enorme belangstelling van pers, ouders, sporters en sponsoren heeft Gerben Wiersma Klaverblad TON Almelo verrast met deze officiële erkenning. Het […]