ICT-rijk onderwijs op Het Noordik

De rol van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Zo leren we op Het Noordik niet alleen uit de boeken, maar gebruiken we ook iPads ter ondersteuning van de lessen. Daarmee kunnen we het leren afstemmen op jouw behoefte, word je uitgedaagd en gemotiveerd en leer je zelfstandig  te werken op jouw tempo. Bovendien leer je vaardigheden die je voor je toekomst nodig hebt. Maar het belangrijkste is misschien wel dat de iPad het leren leuker maakt!

ICT-rijk onderwijs bij CSG Het Noordik is volop in ontwikkeling en het dagelijkse gebruik van ICT in onze school blijft toenemen. Met de website ICT-rijk onderwijs willen we daar op aansluiten en delen we onze ICT-kennis en -vaardigheden.

Alle leerlingen in de onderbouw havo/vwo op de vestigingen Noordikslaan en Vroomshoop en de leerlingen in havo/vwo 4 op de vestiging Noordikslaan hebben een eigen iPad.

Waarom ICT-rijk onderwijs?

De kans krijgen om het beste uit jezelf te halen en de ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen. Het zijn beloftes die Het Noordik doet aan haar leerlingen en die alleen waargemaakt kunnen worden als ons onderwijs van hoog niveau is. Voor leerlingen is goed onderwijs van wezenlijk belang om actief mee te doen in de maatschappij van de toekomst.

Actueler, op maat en motiverender

Om dat te bereiken moeten we onze leerlingen nieuwe vaardigheden leren, die in de 21e eeuw onmisbaar zijn en die passen bij de tijd waarin we leven: actueler, op maat en motiverender.

Digitaal leermateriaal en het gebruik van computers dragen daaraan bij. Bijna alle leraren gebruiken ICT op een of andere manier in hun onderwijs.

Toch is dat naar onze mening niet voldoende. Om onderwijs op topniveau te kunnen geven, is het van belang dat er wordt ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen in een klas en dat de lesstof wordt afgestemd op de specifieke behoefte van het kind (differentiatie). Dit kan alleen als er een goede leraar voor de klas staat, die zich blijft ontwikkelen en professionaliseren. Als daarnaast ook ICT op de juiste manier wordt ingezet, gaat het leerrendement van uw zoon of dochter omhoog.

Verhoogd leerrendement

We zeggen dat niet voor niets. ICT is immers niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. ICT verhoogt het leerrendement, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. ICT helpt de leraar bij het voorbereiden van lessen, maar ook bij het bieden van maatwerk aan leerlingen. In de klas zorgt het voor afwisselende lessen, die aansluiten bij de leerstijl en het niveau van de leerling. De juiste inzet van ICT zorgt ervoor dat de motivatie toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. Deze drie effecten zorgen ervoor dat leerlingen meer en beter kunnen leren, waardoor het leerrendement toeneemt.

Het doel van ons ICT-rijk onderwijs is om met behulp van de iPad in te spelen op de specifieke behoefte van onze leerlingen (differentiëren), om hun extra te motiveren en het zelfstandig en actief leren zoveel mogelijk te bevorderen (activerende didactiek).

Hoe ziet een ICT-rijke les eruit?

Om een idee te geven hoe een ICT-rijke les er nu in de praktijk uitziet, geven we twee voorbeelden van het gebruik van Wikwijs en Apps die gebruikt worden om te oefenen en te overhoren.

Wikiwijs

Wat is Wikiwijs?

Wikiwijsleermiddelenplein is hét onderwijsplatform waarop docenten leermiddelen kunnen zoeken, vergelijken, maken en delen. Zo kunnen ze voor iedere onderwijssituatie de optimale leermiddelenmix samenstellen. Veel docenten of secties bij ons op school maken zelf lesmateriaal met bijvoorbeeld opdrachten, oefeningen en instructiefilmpjes en plaatsen dit op Wikiwijs. Via een link in Magister kunnen leerlingen naar de Wikiwijs van hun docent.

Bij aardrijkskunde werken alle leerlingen uit de ICT-rijke brugklassen met Wikiwijs. Volgens dhr. Withaar, docent aardrijkskunde, biedt Wikiwijs enorm veel voordelen: “Met een Wiki kunnen wij onze bronnen actueel houden. We kunnen ze ook precies aan laten sluiten bij onze lesstof. Sommige bronnen zijn gericht op CSG Het Noordik. Zo maken veel docenten zelf foto’s voor hun Wiki, bijvoorbeeld tijdens reizen. Het introducerende verhaal bij elk thema wordt ook zelf door mevr. De Jong, docent aardrijkskunde, geschreven. Zo komt het veel dichterbij. Naast goede bronnen, kiezen we zelf ook voor de lesinhoud. We voegen vragen en opdrachten toe, bijvoorbeeld naar aanleiding van een filmpje. Wel volgt na elk blok nog een ‘traditionele toets’ om te kijken wat de leerlingen hebben geleerd. Daarnaast maken ze een opdracht, die ze op Wikiwijs kunnen vinden.

Leren en werken in eigen tempo

“Leerlingen doen veel zelf en kunnen in hun eigen tempo werken. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om samen te werken, bijvoorbeeld aan presentaties of een ander eindproduct. We zien de leerlingen gemotiveerd aan hun opdrachten werken.” Een mooi voorbeeld van een Wiki, gemaakt door onze docenten aardrijkskunde, vindt u hier: http://maken.wikiwijs.nl/69758/Brugklas_Weer_en_Klimaat

Veel andere vakken maken ook gebruik van Wikiwijs. Bij NASK hebben de leerlingen bijvoorbeeld alleen een tekstboek. Alle verwerkingsopdrachten staan in Wikiwijs. Twee mooie voorbeelden hiervan zijn: http://maken.wikiwijs.nl/82092/NASK_klas_1_Hoofdstuk_1_Onderzoeken

http://maken.wikiwijs.nl/70992/hoofdstuk_11_water_en_milieu

Enthousiaste verhalen

Leerlingen zijn ook erg enthousiast over het gebruik van Wikiwijs. Enkele quotes van leerlingen uit HV14:

“De technologie vinden we leuk. We zijn al gewend aan het gebruik van internet om informatie op te zoeken.”

“We kunnen makkelijk in ons eigen tempo werken. De docent heeft hierdoor veel tijd om ons extra te helpen.”

“We hoeven geen dik boek mee te nemen.”

“Het is overzichtelijk en actueel en we kunnen er thuis ook makkelijk aan werken”.

Oefenapps

Apps om te oefenen en te overhoren

Er zijn ongelooflijk veel apps voor het oefenen en overhoren van woorden en begrippen en het worden er iedere dag meer. Op school laten we onze leerlingen kennismaken met goede, gratis oefenapps. Deze apps worden soms in de lessen gebruikt, of leerlingen krijgen de tip om de app te gebruiken om zelf woorden- of begrippenlijsten toe te voegen.

Er zijn verschillende apps met verschillende functies. Hieronder vindt u er een paar:

Quizlet is een app die veel leerlingen bij ons op school vaak gebruiken. Met Quizlet kunnen leerlingen op een leuke manier woorden en begrippen leren op hun laptop, tablet of smartphone. Door middel van digitale kaartjes, een racespelletje of een puzzelspelletje kunnen ze de woorden en begrippen digitaal leren. Klassikaal kan Quizlet ook gebruikt worden om op het digibord een spel te spelen waarbij leerlingen via hun smartphone het goede antwoord moeten geven. Veel docenten maken zelf lijsten in Quizlet, die ze via Magister delen met hun leerlingen. Zo staan voor alle brugklasleerlingen de woordenlijsten van Duits in Quizlet. Ze kunnen deze lijsten vinden via NoordikDuits. Een voorbeeld vindt u hier: https://quizlet.com/_2e7cue

Cram: Deze app heeft ongeveer dezelfde opzet als Quizlet. Het aantrekkelijke aan Cram is dat leerlingen naast het oefenen van de digitale kaartjes (omdraaien, natypen) verschillende games kunnen spelen waarbij de woorden en begrippen voorbij komen. Leerlingen kunnen op eenvoudige wijze zelf woorden en begrippen toevoegen aan een set kaartjes. Daarnaast maken steeds meer docenten gebruik van deze app en geven zij leerlingen lijsten met woorden en begrippen om te oefenen. Een voorbeeld van een woordenschatoefening voor havo 2: http://www.cram.com/flashcards/2ga-h1-woordenschat-opdr1-woorden-7662937

Drillster: Een app met een andere werkwijze is Drillster. Deze app werkt met een adaptief (zelflerend) algoritme en is gebaseerd op het wetenschappelijke Leitner-systeem. Drillster onthoudt wat de individuele gebruiker al heeft onthouden, wat hij goed of fout heeft beantwoord en wanneer voor het laatst met de stof gewerkt is. Dit bepaalt de volgorde en de frequentie van het leren op individueel niveau. Het is zelfs mogelijk om Drillster pushberichten naar je tablet of smartphone te laten sturen, wanneer volgens deze app de stof te lang niet geoefend wordt. Een voorbeeld van een Drill voor Nederlands vindt u hier: http://drill.st/ZdlTpL

WRTS: Dit is een overhoorprogramma waarbij leerlingen hun eigen woordenlijsten kunnen maken of op de website woordenlijsten van andere leerlingen kunnen gebruiken. Steeds meer leerlingen in klas 1 en 2 hebben inmiddels een account en sommige leerlingen delen hun lijsten al met elkaar. Sommige docenten maken ook gebruik van WRTS en delen hun lijsten met hun leerlingen.